Před první návštěvou
Kontakty na další pracoviště

Naše ambulance klinické logopedie se zabývá odborným poradenstvím, diagnostikou a terapií narušené komunikační schopnosti u dětí a dospělých.

Z důvodu přeplněné kapacity ambulance aktuálně nepřijímáme nové klienty. Děkujeme za pochopení.

AKTUALITY

ZMĚNA ORDINAČNÍ A PROVOZNÍ DOBY

22. 1. 2020 zavřeno

Pro stávající klienty platí pravidlo:

Kdo se nedostaví na sjednaný termín 3x bez omluvení, bude vyřazen z naší kartotéky.

Péče u nás je hrazena těmito zdravotními pojišťovnami:

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

201 Vojenská zdravotní pojišťovna

207 Zdravotní pojišťovna bank a pojišťoven

205 Průmyslová zdravotní pojišťovna

Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.

Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující klinický logoped.